Tiga Tahun Suhaili – Normal Berkhidmat

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintahan Lombok Tengah Bersatu telah memasuki pertengahan pelaksanaan. Pemerintah daerah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015.

Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMD 2011-2015, Pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelayan Masyarakat.

Dokumen RPJMD 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Fokus Pembangunan, dan Program serta Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPM.

Adapun Visi Kabupaten Lombok Tengah sebagai spirit pembangunan dalam jangka waktu 2011-2015, yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan masyarakat

 

Lombok Tengah yang sejahtera yang dilandasi kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan yang disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Untuk lebih lengkapnya dapat download link berikut :http://www.lomboktengahkab.go.id/tigatahunbupatilomboktengah/3thnbupati.html